Kazerne Haeseler 2

Kazerne2

Kazerne Haeseler 2


haeseler3Deze bovengrondse versterking, Kazerne Graf Haeseler 2 is gelegen naast de boerderij Roeselarestraat 7 (met rechts van de toegangsweg een kapelletje). Het gaat hier om een gelijkaardige constructie als Kazerne 2 Hertog Albrecht (Ook wel de Alberta bunker genaamd). Hier was er echter geen gang met smalspoorlijn. Vermoedelijk werd ook deze constructie gebruikt als hulppost en personeelsonderkomen. Momenteel rest er nog slechts één van de vijf kamers, zoals hierboven op de afbeelding te zien is. De voorkant heeft een dikte van 140 cm ! Het dak meet op zijn dunste plaats (boven de bovenkant van de golfplatenbekisting) nóg 115 cm. De achterkant is slechts 24 cm dik. Op het dak is een dakgoot voorzien voor de afleiding van het water. Het bouwwerk werd in de zomer van 1961 grotendeels afgebroken door Frans Butaye. In de onmiddellijke omgeving werd toen ook een tweede gelijkaardige versterking van zes kamers en een lengte van 42m opgeruimd. Kazerne Graf Haeseler 3 (zie foto links) stond meer ten Noordwesten van Pondfarm en had ook een gelijkaardige constructie als Kazerne Graf Haeseler 2 die bij Pondfarm stond en Kazerne Graf Haeseler 1 dat enkele honderden meters noordwaarts stond (in de richting van Sint-Juliaan, juist ten zuiden van het ‘Prinsenhof’). Deze was, met zijn 40 meter lengte en 6 meter breedte, nóg groter dan Kazerne 2. Geschiedenis : De boerderij en haar omgeving werd, net als de vorige versterkingen, veroverd op 31 juli 1917. In tegenstelling met de vorige plaatsen op onze rondrit, moest de omgeving door de Britten tijdelijk weer uit handen gegeven worden. Het zou dan nog ruim drie weken duren vooraleer ze de versterkingen konden heroveren. Het 2/5de Bataljon Lancashire Fusiliers verloor daarbij zo’n 500 van de 593 mannen, een onnoemlijk groot verlies.

watsons

In 1938 kwamen Mr. en Mrs Watson naar de westhoek om foto's te nemen van zoveel mogelijk bunkers, dus ook bij De Pondfarm. Deze bunker was op z'n volledige lengte 25m lang, zoals je kunt zien op deze foto. In het midden zie je een kapot geschoten stuk.

 

barst

Slechts het laatste compartiment van bunker is blijven staan omdat door de zware ontploffingen het gebouw dat er vlakbij staat, begon te scheuren.

De Bunker:

BESCHRIJVING: INPLANTING : losstaand, op vlakte , niet ingebouwd

ORIENTATIE : Voorkant naar 232 ° (ongeveer ZW)

UITWENDIG UITZICHT : Achterkant: 1 deuropening (huidige toestand) afmetingen : 90 cm breed 1 kijkgat rechts van deuropening Voorkant: volledig gesloten Linkerkant: afbraak in de jaren 1960 Rechterkant: afgeknot dak Dak: vlak / afgeknotte zijkant (hoek van 45 ° over 70 cm) / (licht) afhellend naar achter/ bedekt met aarde en gras

bunker

 

MATERIALEN Beton : bekisting met planken (buiten) / golfplaten (binnen) Wapenijzer : rond : dikte ... Kiezel : grof en fijn

INWENDIG UITZICHT : Binnenmuren : / Kamers : Nog slechts één (vroeger meerdere kamers) Gangen : / NIVEAU : half ondergronds

 

binnenkant bunker
'Geest' foto van de overblijvende kamer

AFMETINGEN BUITEN : Voorkant : Lengte : 710 cm Hoogte : 190 cm Achterkant : Lengte : 710 cm Hoogte : Linkerzijkant : Lengte : Hoogte : Rechterzijkant : Lengte : 480 cm Hoogte :

DIKTE : Dak : Minstens 115 cm (= boven de golfplatenbekisting) Voorkant : 140 cm Achterkant : 24 cm (!) Zijkanten : 180 cm aan de basis

BESCHADIGINGEN : Slechts de rechterkamer staat er nog, dit deel is weinig beschadigd. Het grootse deel van de bunker werd afgebroken (opgeblazen) in het begin van de jaren 1960.

OPMERKINGEN : Restant van een Duitse schuilplaats (verbandplaats, hospitaal of of mogelijks ook commandobunker.) De bunker was oorspronkelijk veel groter. Op korte afstand (aan de overzijde van de toegangsweg tot de hoeve) bevond zich een nog grotere constructie. Deze werd in het begin van de jaren 1960 afgebroken.

Opgemeten door : Stijn Butaye, Robert en Tim Missinne
Datum : 3mei 1999