Kazerne Haeseler

Hospitaal1

Bij het oprijden van de hoeve, stond er vroeger aan de rechterkant een hospitaal bunker dicht bij één van onze waterputten (zuid). De bunker stond bovengronds, de muren waren allemaal meer dan 1m dik! In tegenstelling van de andere bunkers waren er hier geen olifantplaten gebruikt, wel zware ijzeren balken voor het dak. Bovenop de bunker lag 1m aarde voor camouflage en opvang van de obussen,... De bunker werd 's nachts gebouwd omdat het minder zou opvallen! De hoeve gebouwen van nu staan +/- 60m verder van de oorspronkelijke hoeve. Deze bunker werd geruimd in de zomer van 1961, voordien werden er menselijke resten die er toen nog aanwezig waren opgehaald door de gemeentedienst.

Afmetingen van de bunker:
Breedte:8 m
Lengte: 42 m
Hoogte: +/- 3 m + laag aarde
Muur dikte: 1 m
Afmeting vensteropening: +/- 40 op 40 cm
Aantal kamers+ afmeting 6 Kamers, 7m op 7m, elk met een venster opening + luchtgat langsboven

Grondplan van de bunker:

 

In 1961 werd de bunker volledig opgeruimd waarbij er nu nog maar 1/3 van de brokstukken nog overblijft. De brokstukken werden opgehaald voor het aanleggen van wegen, en fundatie voor huizen in de nieuwe wijk van Sint-Juliaan.

grondplan