De Kapel

Inleiding:
Deze veldkapel staat op grondgebied Langemark, gehucht Sint-Juliaan. Tot 1 januari 1977 behoorde de kapel tot het grondgebied Zonnebeke maar met de fusies greep een grenscorrectie plaats tussen Zonnebeke en Langemark. De kapel werd opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog door landbouwer Arseen Marent, die op de achtergelegen hoeve woonde. Hij beloofde Onze Lieve Vrouw een kapel als zijn gezin, zijn hoeve en het vee gespaard mochten blijven van oorlogsrampen. Hij hield zijn belofte en een grote toegankelijke Mariakapel verscheen aan de ingang van de boerderij. Ze werd gebouwd in rode bakstenen en werd met rode Duitse dakpannen bedekt. Het grondvlak is 2m x 1m. Boven de deuropening was een glazen afdakje, op de topgevel prijkte een smeedijzeren kruis. In de kapel was op een muur geschilderd: "Vrede in de huisgezinnen. Vrede onder de volkeren". Een smeedijzeren afsluiting op het altaar beschermde de devotionalia tegen schade en diefstal. In 1946 werd de kapel plechtig ingewijd door de pastoor E.H. Cyriel Vergracht van Sint-Juliaan. In 1960 heeft een vandaal aardig huis gehouden in de kapel. Landbouwer Frans Butaye-Haghedooren heeft dan maar de inboedel in huis genomen. Sindsdien is de kapel altijd maar verder afgetakeld. Maar er is hoop... .

 

 

 

 

Links: Dit is de kapel in 1974 (kruis was toen afgevallen), Rechts de gerenoveerde kapel in mei 2011

 

 

 

 

 

Links: Dit is de kapel in 2006(slechte toestand), Rechts de gerenoveerde kapel in mei 2011

 

Dit is de geschiedenis die er aan vooraf gaat:
Bij het begin van de tweede wereldoorlog (de 18-daagse Veldtocht, mei 1940) moest de toenmalige landbouwer, Arsène Marant, vluchten. Hij vluchtte samen met zijn zuster Marie en de buren in de hospitaalbunker(rechts van De Pondfarm). Deze hospitaalbunker werd gebouwd tijdens de eerste wereldoorlog door het Duitse leger. De bunker was ingedeeld in zes compartimenten en had muren van 1 meter dikte naar de frontzijde. De achterkant had echter maar de dikte van een gewone muur. Daar zaten ze met hun allen te bidden, zodat de wrede oorlog ging stoppen.

Een eenheid Franse Cavalerie was aanwezig op de hoeve. Toen zij de hoeve verlieten vond Arsène op 12de mei 1940 een uit hout gesneden Christusbeeld. Daarom besloot hij in 1946 een kapel te bouwen (als hij de oorlog overleefde) om het beeld erin op te hangen samen met deze geschreven tekst die binnen de kapel te lezen staat: ‘VREDE IN DE GEZINNEN’; ‘VREDE ONDER DE VOLKEREN’. Om veiligheidsedenen hangt het beeld nu in de woning.Na de oorlog kwamen heel wat bewoners van Sint-Juliaan bidden in dit kapelletje. Er werd zelfs verteld dat de buren op 2km van de kapel de mensen konden horen bidden. Het kapelletje lag dicht bij de kerkweg van Sint-Juliaan.

Naast het O.-Vrouwbeeld staat de hieronder vermelde verklarende en integraal overgenomen tekst m.b.t. het Christusbeeld. Deze brief werd geschreven in 1944 door Arsène Marant. Door vandalisme werd de brief vernield. De gescheurde stukjes werden door de familie Butaye weer aan elkaar gekleefd:
"Op 12 mei 1940 werd dit uit het hout gesneden Christusbeeld op het hof gevonden na het vertrek ener afdeling Franse ruiterij uit het zuiden, die naar den vijand oprukte. De kunstenaar die deze indrukwekkende Christusfiguur gemaakt heeft maakte waarschijnlijk deel uit van de groep. Moge het aanschouwen van dit beeld, de gelovigen aanwakkeren tot meerdere eer en glorie voor onzen verlosser geloofd zij Jezus Christus.

Door dit kapelletje kreeg de hoeve ook een Nederlandse naam: ‘De Kapelhoeve’. In juni 2009 hebben we het kapelletje voor een deel zelf gerestaureerd omdat het in een zeer slechte staat was. Het geluk stond opeens aan onze kant, in september 2010 werd het kapelletje volledig gerestaureerd met hulp van ruimte en erfgoed en steun van de gemeente Langemark. Zo'n realisatie mag ook gebeuren voor de vele andere kapelletjes die een opknapbeurt nodig hebben. Dit zou een waardevol iets zijn voor de gehele westhoek!

 

Tekening van het kapelletje (Copr. Georges Vandromme)

 

Muurschilderingen:

 

De kapel werd gebouwd in 1946. Op het fronton staat het opschrift en de toewijding: "O.L. VROUW V.D. VREDE". Binnenin staan de tekstbanden " vrede in de huisgezinnen" en "vrede onder de volkeren".

 

 

 

Het Christusbeeld:
<= achterkant => E.M . 1940

E.M. kan mogelijk staan voor:
(de initialen zijn van de maker of eigenaar van het beeld)
- Etat Major (F) = Hoofdkwartier
- Escadron Motorisé = licht gepantserde voertuigen