Kazerne Haeseler 2


Deze bovengrondse versterking, Kazerne Graf Haeseler 2 is gelegen naast de boerderij Roeselarestraat 7 (met rechts van de toegangsweg een kapelletje).
Het gaat hier om een gelijkaardige constructie als Kazerne 2 Hertog Albrecht (Ook wel de Alberta bunker genaamd). Hier was er echter geen gang met smalspoorlijn. Vermoedelijk werd ook deze constructie gebruikt als hulppost en personeelsonderkomen. Momenteel rest er nog slechts één van de vijf kamers.
De voorkant heeft een dikte van 140 cm ! Het dak meet op zijn dunste plaats (boven de bovenkant van de golfplatenbekisting) nóg 115 cm. De achterkant is slechts 24 cm dik.

Het bouwwerk werd in de zomer 1961 grotendeels afgebroken. In de onmiddellijke omgeving werd toen ook een tweede gelijkaardige versterking met zes kamers opgeruimd.

Kazerne Graf Haeseler 3 (zie onderstaande foto) stond meer ten Noordwesten van Pondfarm en had ook een gelijkaardige constructie als Kazerne Graf Haeseler 2 die bij Pondfarm stond en Kazerne Graf Haeseler 1 dat enkele honderden meters noordwaarts stond (in de richting van Sint-Juliaan, juist ten zuiden van het ‘Prinsenhof’). Deze was, met zijn 40 meter lengte en 6 meter breedte, nóg groter dan Kazerne 2.

Buitenkant:

Geschiedenis : De boerderij en haar omgeving werd, net als de vorige versterkingen, veroverd op 31 juli 1917. In tegenstelling met de vorige plaatsen op onze rondrit, moest de omgeving door de Britten tijdelijk weer uit handen gegeven worden. Het zou dan nog ruim drie weken duren vooraleer ze de versterkingen konden heroveren. Het 2/5de Bataljon Lancashire Fusiliers verloor daarbij zo’n 500 van de 593 mannen, een onnoemlijk groot verlies.

Buitenkant:

Binnenkant:

De Bunker:

- Let op de dikte van het dak (vanaf de bovenkant van de toegang)

- Links op de onderste foto : aanzet van de deur van de voorlaatste kamer.
(Tot hier werd de versterking afgebroken)

- Bemerk het kijkgat rechts van de opening.

 

 

 

In 1938 kwamen Mr. en Mrs Watson naar de westhoek om foto's te nemen van zoveel mogelijk bunkers, ze waren ook in St-Juliaan, dus ook bij De Pondfarm. Deze bunker was op z'n volledige lengte een 25m lang zoals je kunt zien op deze foto. In de midden zie je een kapot geschoten stuk, zie foto onderaan.

 

Slechts het laatste compartiment van bunker is blijven staan omdat door de zware ontploffingen het gebouw dat er vlakbij staat, begon te scheuren, zie op de foto hierboven.

 

BESCHRIJVING:

INPLANTING : losstaand, op vlakte , niet ingebouwd

ORIENTATIE : Voorkant naar 232 ° (ongeveer ZW)

UITWENDIG UITZICHT :

Achterkant: 1 deuropening (huidige toestand) afmetingen : 90 cm breed
1 kijkgat rechts van deuropening

Voorkant: volledig gesloten
Linkerkant: afbraak in de jaren 1960
Rechterkant: afgeknot dak
Dak: vlak / afgeknotte zijkant (hoek van 45 ° over 70 cm) / (licht)
afhellend naar achter/ bedekt met aarde en gras

MATERIALEN Beton : bekisting met planken (buiten) / golfplaten (binnen)
Wapenijzer : rond : dikte ...
Kiezel : grof en fijn

INWENDIG UITZICHT : Binnenmuren : /
Kamers : Nog slechts één (vroeger meerdere kamers)
Gangen : /

NIVEAU : half ondergronds

AFMETINGEN BUITEN : Voorkant : Lengte : 710 cm Hoogte : 190 cm
Achterkant : Lengte : 710 cm Hoogte :
Linkerzijkant : Lengte : Hoogte :
Rechterzijkant : Lengte : 480 cm Hoogte :

DIKTE : Dak : Minstens 115 cm (= boven de golfplatenbekisting)
Voorkant : 140 cm
Achterkant : 24 cm (!)
Zijkanten : 180 cm aan de basis

BESCHADIGINGEN : Slechts de rechterkamer staat er nog, dit deel is weinig beschadigd.
Het grootse deel van de bunker werd afgebroken (opgeblazen) in het begin van de jaren 1960.

OPMERKINGEN : Restant van een Duitse schuilplaats (verbandplaats, hospitaal of of mogelijks ook commandobunker.) De bunker was oorspronkelijk veel groter. Op korte afstand (aan de overzijde van de toegangsweg tot de hoeve) bevond zich een nog grotere constructie. Deze werd in het begin van de jaren 1960 afgebroken.

OPMETING : Stijn, Robert en Tim Missinne
DATUM : 3 mei 1999

(Traduction en Français: Pierre Vandervelden, www.inmemories.com)