Rob Buelens

Ingediend door Stijn op di, 10/22/2019 - 20:51

 

° 1989, Londerzeel) Lives and works in Londerzeel. Rob Buelens makes small-scale models of wood, iron wire, sewing thread and everyday objects. The small scale of Buelens' models is an important characteristic that he deliberately incorporates into his artworks to give the spectator a divine perspective of the world he creates. The miniature people who inhabit his models are neither male nor female, neither black nor white nor beautiful nor ugly; they are stripped of all properties except the physiognomy of the crowd. The only thing they united is cooperation for a common goal. This evokes concepts as community and the joint struggle of cultures and peoples. The titles and the meanings of the work are about the collective and the understanding of the human being in a group against too great a focus on the individual. The titles often refer to historical events and primordial tendencies, or to literature and music that also deal with things that transcend the individual. The objects in Buelens' work, such as spoons, sugar cubes and coffee mugs, have been stripped of their original context to create a poetic image reminiscent of the fantastic worlds from a number of classic works from literature, such as Gulliver's travels. His oeuvre is also strongly connected to the masters of Flemish art history. Rob Buelens obtained a bachelor in Spatial Art at the Sint Lucas in Antwerp, after which he completed the higher study of the liberal arts at Sint-Lucas Gent. Despite his young age, Buelens' work has been shown in various exhibitions, both in Belgium and abroad. In 2014 he participated in The Solo Project in Basel, represented by the Amsterdam gallery C & H art space, where he was received excellently. Rob Decided to make his new Project on Pondfarm in september 2018. He will make on our field a part of No man's land with the soil. (see Photo) You can support Rob here on this website: https://www.hetmiddelpunt.eu/no-mans-land/

 

(°1989, Londerzeel) Woont en werkt in Londerzeel. Rob Buelens maakt kleinschalige modellen van hout, ijzerdraad, naaigaren en alledaagse objecten. De kleine schaal van Buelens modellen is een belangrijke eigenschap die hij opzettelijk in zijn kunstwerken verwerkt om de toeschouwer een goddelijk perspectief te geven van de wereld die hij creëert. De miniatuur mensen die zijn modellen bewonen zijn noch man noch vrouw, noch zwart noch wit, noch mooi noch lelijk; ze zijn ontdaan van alle eigenschappen, behalve de fysionomie van de menigte. Het enige was ze verenigd is samenwerking voor een gemeenschappelijk doel. Dit roept begrippen op als gemeenschap en de gezamenlijke strijd van culturen en volkeren. De titels en de betekenissen van het werk gaan over het collectieve en het begrijpen van de mens in groep tegenover een te grote focus op het individu. De titels verwijzen vaak naar historische gebeurtenissen en oermenselijke neigingen, of naar literatuur en muziek die ook gaan over dingen die het individu overstijgen. De objecten in het werk van Buelens, zoals lepels, suikerklontjes en koffiemokken, zijn ontdaan van hun oorspronkelijke context om een poëtisch beeld te creëren dat herinnert aan de fantastische werelden uit enkele klassieke werken uit de literatuur, zoals Gullivers reizen. Zijn oeuvre is ook sterk verbonden met de meesters uit de Vlaamse kunstgeschiedenis. Rob Buelens behaalde bachelor Ruimtelijke Kunst aan de Sint Lucas Antwerpen, waarna hij de hogere studie van de vrije kunsten aan de Sint Lucas Gent heeft afgerond. Ondanks zijn jonge leeftijd is het werk van Buelens getoond in verschillende tentoonstellingen, zowel in België als in het buitenland. In 2014 heeft hij deelgenomen aan The Solo Project in Basel, gerepresenteerd door de Amsterdamse galerie C&H art space, waar hij uitstekend werd ontvangen. In september 2018 zal Rob zijn nieuw project 'No Man's Land' tentoonstellen op Pondfarm zoals u op de foto kan zien. Je kan Rob zijn Project steunen op deze website